Modlitwy o rozeznanie, teoria i praktyka

„Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.

Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu.” (1P 5,8-9)

 

Modlitwa o rozeznanie

 

Boże Wszechmogący, Ojcze, Synu i Duchu Święty,

Ty, który jesteś źródłem wszelkiej mądrości,

Ty, który kochasz swoje dzieci i nie chcesz,

aby błądziły po ścieżkach grzechu i ciemności.

Panie, który jesteś Prawdą,

poprowadź nas trudną drogą rozeznawania.

Pomóż nam dostrzec podstępy złego ducha

i odrzucić je, a zachować tylko to, co pochodzi od Ciebie.

Pomóż nam trwać tylko przy tym,

co Ty sam z miłości nam dajesz

przez swoich prawdziwych proroków

dla naszego umocnienia, uświęcenia i zbawienia.

Ty otwierasz rękę, by nas nakarmić do syta,

i żywisz nas w czasie głodu,

jednak Twój nieprzyjaciel, także rozrzuca swe ziarna,

aby Twoje dzieci ogarnął zamęt, lęk i niepewność.

Pomóż nam odróżnić prawdziwy pokarm z Nieba,

który podtrzymuje w nas Twoje życie,

od trucizny, która to życie zabija.

Pomóż nam oddzielić kąkol od pszenicy.

Pomóż nam odróżnić prawdę od fałszu,

którym szatan chce nas zawrócić

z drogi wiodącej do Ciebie. 

Daj nam ducha mądrości

i ukaż swoje prawdziwe i święte oblicze,

abyśmy nie zginęli.

Chroń nas także od tego, byśmy wskutek błędnej oceny,

pośpiechu i niecierpliwości

nie niszczyli tego, co zasiała Twoja ręka.

Pomóż nam również rozpoznać,

czy nasze myśli, plany i oceny pochodzą od Ciebie

lub czy wzbudził je w nas Twój przeciwnik,

nasze ambicje, zazdrość i egoizm

albo ukryta nienawiść do Twojego światła.

Naucz nas zamieniać w czyny miłości

wszystkie słowa, rady, myśli, natchnienia, jakimi nas obdarza

Twoje najświętsze i najczystsze Serce.

Amen.

 

*

Duszo Chrystusowa, uświęć mię.
Ciało Chrystusowe, zbaw mię.
Krwi Chrystusowa, napój mię.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mię
Męko Chrystusowa, wzmocnij mię.
O dobry Jezu, wysłuchaj mię.
W ranach swoich ukryj mię.
Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinie śmierci mojej wezwij mię,
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi twoimi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen.
 

 


Powrót do strony głównej