„Gdzie jest Piotr, tam jest Kościół... ten, kto nie jest z papieżem, nie jest z Bogiem, a kto pragnie być z Bogiem, musi być z papieżem”.

Słowa te, komentując treść objawień w Fatimie, wypowiedziała siostra Łucja, świadek fatimskich objawień.

Matka Boża w Fatimie wzywa do nawrócenia, do żywej i autentycznej wiary w Boga w Trójcy Jedynego, który rzeczywiście jest obecny w Eucharystii.

Matka Boża przypomina, że w przekazywaniu pełni wiary decydującą rolę odgrywa Papież, jako następca św. Piotra

będący skałą, na której Chrystus buduje swój Kościół (Mt 16, 18).

To właśnie św. Piotrowi Pan Jezus udzielił pełni władzy nieomylnego nauczania prawd wiary oraz kierowania i rządzenia całym Kościołem.

Święty Piotr jako pierwszy założył i uświęcił swoją męczeńską krwią stolicę biskupią w Rzymie.

Dlatego każdy następca św. Piotra na tej stolicy otrzymuje prymat nad całym Kościołem.

Nauczanie Papieża Franciszka


 

Powrót do strony głównej