„Umiłowani nie każdemu duchowi dowierzajcie,

ale badajcie duchy, czy są z Boga”(1 J 4,1)


Jak rozeznawać objawienia?


Charyzmat rozeznawania duchowego pomaga rozpoznać podstępy złego ducha, odróżniać je w sposób czytelny od poruszeń pochodzących od Ducha Świętego. Polega na umiejętności zrozumienia, czy dane dzieło, dane zachowanie pochodzi od Boga, od człowieka, czy od złego ducha i czy dany plan jest zgodny z wolą Bożą, czy też nie. Każdy z nas może ćwiczyć się w umiejętności rozeznawania duchów, robiąc codzienny rachunek sumienia i analizując myśli, poruszenia jakie pojawiały się w ciągu dnia w jego umyśle i sercu. Działanie duchów poznajemy po owocach:

OWOCE DOBREGO DUCHA: radość, wesele, usuwa wszelki smutek i lęk, pocieszenie, pokrzepienie, wlewa w serce nadzieję i pokój (por. Ga 5, 22-23, ĆD św. Ignacego z Loyoli)

OWOCE ZŁEGO DUCHA: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne, zły duch  podsuwa także pozorne racje, wątpliwości, wprowadza zniechęcenie, zamieszanie i zamęt do serca człowieka, niepokoi fałszywymi racjami, stawia przeszkody (por. Ga 5, 19-21 , ĆD św. Ignacego z Loyoli)


Powrót do strony głównej